Anna M. Husarz

Prawnik i ekonomista

Ukończyłam studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia magisterskie ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzę działalność dydaktyczną z zakresu prawa cywilnego i finansowego. Występuję jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa gospodarczego.

Prawo bardziej ekonomicznie…

SZUKASZ KONSULTACJI Z ZAKRESU Realizacji inwestycjiPrawa upadłościowegoPrawa CywilnegoSpółek ?

01
Realizacja inwestycji
Wsparcie prawne inwestycji.
Pozyskiwanie i zarządzanie kontraktami.
Koordynacja oraz nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych.
Zarządzanie procesami współpracy z urzędami i instytucjami w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień w ramach projektów.
02
Upadłość i restrukturyzacja
Analiza stanu finansowego dłużnika.
Przygotowywanie strategii oddłużenia.
Sporządzenie wniosków upadłościowych.
Reprezentowanie przed wierzycielami, sądami i syndykami.
03
Spółki
Powoływanie podmiotów z zakresu prawa handlowego. Obsługa przy procesach łączenia, dzielenia oraz przekształceń spółek. Obsługa prawna w procesie uchwalania uchwał oraz przygotowywania odpowiednich aktów.
04
Prawo cywilne
Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Sporządzanie opinii prawnych
i projektów umów. Prowadzenie negocjacji i mediacji. Obsługa transakcji handlowych. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi.
NAJWAŻNIEJSZY JEST ODPOWIEDNI PLAN

ŁĄCZĘ ZE SOBĄ ANALIZĘ EKONOMICZNĄ Z SYSTEMEM PRAWA

 • Analiza prawna inwestycji.
 • Wybór odpowiedniej formy prawnej.
 • Powołanie i rejestracja podmiotu.
 • Kontrakty, uchwały i protokoły.

.

  Anna Husarz

  TELEFON

  +48 512 578 703

  EMAIL

  kontakt@annahusarz.pl