All posts by: Anna M. Husarz

by in Opinie

Katharsis w Spółce?

Katharsis w Spółce? Kiedy spory między wspólnikami przynoszą szkody? I Przyczyna osobowa 1 „Leśne dziadki i babki” Często skład osobowy wspólników, dostosowany jest do pierwotnej struktury udziałowców (założycieli) i długo pozostaje niezmienny. Taka konstrukcja nie zawsze nadąża za rozwojem działalności spółki. To znowu powoduje, że nie zawsze działalność Spółki dla drugiego wspólnika jest taka sama. […]

by in Opinie

Obligacje w spółce

Ponieważ obecnie można zauważyć ogólną powściągliwość instytucji finansowych w udzielaniu kredytów dla przedsiębiorców i konsumentów, to zasadne jest, aby wspólnicy spółek poszukiwali alternatywnych metod pozyskiwania kapitału. Jednym z takich sposobów jest emisja własnych obligacji w zamian za udostępnienie przez obligatariusza  środków pieniężnych emitentowi na określony czas. Obligatariusz udziela quasi pożyczki emitentowi, licząc na zysk w postaci […]

by in Opinie

Intercyza… wiesz z kim jesteś, nie wiesz z kim się rozstajesz.

Wiesz z kim jesteś, nie wiesz z kim się rozstajesz.. Magia intercyzy Podpisać, nie podpisać- oto jest pytanie… Skoro zawarcie związku małżeńskiego jest niczym innym jak umową, to dlaczego intercyza, która również jest kontraktem, potrafi uwierać bardziej niż wypowiedzenie słów w obecności świadków „i że Cię nie opuszczę aż do śmierci.”, ewentualnie „przyrzekam, że uczynię […]

by in Opinie

Etyka

Etyka ewoluowała w czasie. Niemniej jednak mimo czasu, to społeczeństwo kierowane lepszą jakością życia, spokojem czy bezpieczeństwem od wieków narzucało kaganiec etyczny. Często pojawiało się to pod takimi hasłami jak kultura, obyczaje, poprawność polityczna czy zasady współżycia społecznego. Jednak biorąc pod uwagę oddziaływanie na jednostkę, to my wewnętrznie musimy czuć czy coś jest dobre albo […]

by in Opinie

Granice ekonomiczności prawa

Z cyklu doktoranckich… Otwarcie swojego eseju pragnę rozpocząć od głównych założeń jakie przyjmuje ekonomiczna analiza prawa. W mojej ocenie interesująco opisane zagadnienie znajduje się w „Analizie ekonomicznej w zastosowaniach prawniczych” pod red. Marty Soniewickiej oraz Jerzego Stelmacha. Nie bez znaczenia autorzy ujęli definicję problemu według J’B. Paszukanisa w „Ogólnej teorii prawa a marksizmie”, twierdząc że prawo daje […]

.

    Anna Husarz

    TELEFON

    +48 512 578 703

    EMAIL

    kontakt@annahusarz.pl